CONDIȚII DE UTILIZARE

I. DISPOZIȚII GENERALE

1. Acest document conține Condițiile generale, conform cărora COMERCIANTUL oferă servicii utilizatorilor / clienților săi prin intermediul www.reprint.bg. Aceste condiții permit accesul tuturor utilizatorilor printr-un clic pe butonul „Cumpărați”. Utilizatorul / clientul este de acord, acceptă pe deplin și se angajează să respecte aceste Condiții Generale. Acceptând  condițiile generale, Utilizatorul este de acord ca site-ul să îi trimită informații în legătură cu ofertele și promoțiile oferite de www.reprint.bg.

2. Produsele disponibile pe site-ul www.reprint.bg  nu constituie o ofertă care să producă efecte juridice, ci este mai degrabă o galerie demonstrativă online care prezintă gama de produse a comerciantului.

3. Prin click pe butonul „Cumpără”, utilizatorul acceptă să cumpere produsele din „Coșul meu”. Această acțiune produce efecte juridice. Clientul primește confirmarea comenzii și la primirea acestei confirmări, contractul se consideră încheiat. La trimiterea unei comenzi sau la confirmarea acesteia, este încheiat un Contract de cumpărare-vânzare electronic.    

4. COMERCIANTUL își rezervă dreptul de a refuza livrarea unei comenzi confirmate în cazul în care produsele nu sunt disponibile. În cazul în care produsele comandate lipsesc din stoc, în decursul unei săptămâni lucrătoare COMERCIANTUL va notifica utilizatorul / clientul pentru a-i comunica epuizarea acestora, trimițând un mesaj la adresa de e-mail  sau la numărul de telefon specificate de Client. În cazul în care s-a efectuat un transfer de bani în contul comerciantului, clientul va putea alege între restituirea banilor prin anularea comenzii sau printr-o comandă de înlocuire.

5. Limba folosită în contract este limba bulgară, iar plățile vor fi efectuate în leva bulgărești și conțin TVA.

 

II. LIVRAREA

6. Utilizatorul / clientul suportă responsabilitatea completă pentru deteriorarea / pierderea produselor după livrarea acestora de către curier clientului. Imediat după predarea produselor către curier, COMERCIANTUL este eliberat de responsabilitate, care este transferată curierului și apoi clientului. COMERCIANTUL nu este responsabil pentru întârziere în cazul în care întârzierea se datorează curierului sau altui furnizor.

7. Imediat după livrare, mărfurile trebuie inspectate cu atenție de către utilizator / client sau de o persoană autorizată de acesta. Orice avarie, lovituri și alte daune ar trebui documentate și raportate imediat  COMERCIANTULUI. În cazul în care se constată că s-au produs daune în timpul transportului produselor, COMERCIANTUL nu este responsabil pentru serviciul de garanție al acestui produs. În cazul în care datele concrete pentru livrare sunt stabilite de COMERCIANT în formă scrisă, această afirmație are caracter juridic. În cazul menționării unei adrese incorecte sau greșite a persoanei de contact și / sau a numărului de telefon la depunerea comenzii, COMERCIANTUL nu are de nici o obligație în a îndeplini comanda.

7a. La livrarea bunurilor, utilizatorul / clientul sau un terț semnează documentele însoțitoare. Orice persoană care nu este titularul cererii, dar acceptă livrarea produselor și se află la adresa specificată de client este considerat terț. În cazul refuzului de a primi produsele, cu excepția cazurilor descrise mai jos, refuzul este considerat nefondat și Clientul trebuie să plătească costurile de livrare și returnare a produselor. În cazul în care Clientul nu este găsit în termenul de livrare la adresa specificată sau nu sunt asigurate accesul și condițiile de livrare a produselor în termenul de livrare, COMERCIANTUL este eliberat de obligația sa de a livra la timp bunurile comandate pentru cumpărare și este convenit un nou termen de livrare.

 

III. PERIOADA DE GARANȚIE

COMERCIANTUL oferă clienților săi la cerere certificat de garanție pentru un produs achiziționat. Documentul va conține: adresa și numărul de telefon al companiei care prestează garanția mărfurilor, condițiile de garanție și perioada de garanție a mărfurilor achiziționate de utilizator / client.

 

 

 

IV. PREȚURI

8. Prețurile indicate pe site includ ambalarea și transportul produselor. Condițiile de livrare sunt descrise în secțiunea „Livrare” a site-ului www.reprint.bg. În cazul în care mărfurile sunt trimise în afara teritoriului Republicii Bulgaria, utilizatorul / clientul trebuie să plătească toate taxele vamale și alte comisioane aferente exportului.

 

V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE UTILIZATORULUI / CLIENTULUI

9. Utilizatorul / clientul are posibilitatea de a vizualiza și comanda produsele prezentate în Magazinul online pe site-ul  www.reprint.bg.

10. Utilizatorul / clientul are dreptul să fie informat cu privire la starea comenzii sale.

11. Utilizatorul / clientul este în totalitate responsabil pentru protecția numelui de utilizator și a parolei sale, precum și pentru toate acțiunile efectuate de acesta sau de către un terț, folosind numele său de utilizator și parola. Utilizatorul este obligat să notifice COMERCIANTUL imediat despre orice caz de acces neautorizat, folosindu-se numele său de utilizator și parola, precum și ori de câte ori există pericolul unei astfel de utilizări.

12. Utilizatorul este obligat să plătească prețul comenzii sale în conformitate cu modul explicat pe pagina www.reprint.bg

13. Fiecare utilizator, indiferent dacă este client al COMERCIANTULUI, la utilizarea serviciilor, este obligat:

• să nu încalce și să respecte drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor și drepturile omului, în conformitate cu Constituția și legile Republicii Bulgaria și cu legile internaționale recunoscute;
• să nu aducă atingere bunului nume al celorlalți și să nu încerce o schimbare violentă a ordinii constituționale prin săvârșire de infracțiuni, violența împotriva persoanelor sau să nu incite la ură rasială, națională, etnică sau religioasă;
• să nu încalce drepturile patrimoniale sau non-patrimoniale ale altor persoane, drepturile și interesele absolute sau relative, cum ar fi drepturile de proprietate, drepturile de proprietate intelectuală, etc.;
• să respecte legislația bulgară, legile străine aplicabile, regulile moralei și bunelor maniere, etica internetului atunci când se utilizează serviciile furnizate de
www.reprint.bg;
• să notifice imediat COMERCIANTUL referitor la orice caz de încălcare comis sau descoperit atunci când utilizează serviciile furnizate;
• să nu descarce,  trimită, transmită, distribuie sau să folosească în niciun fel și să nu pună la dispoziția terților software, programe pentru computer, fișiere, aplicații sau alte materiale care conțin viruși informatici, sisteme de control la distanță neautorizate („troieni”), coduri computerizate sau materiale, proiectate să întrerupă, să împiedice, să perturbe sau să limiteze funcționarea normală a hardware-ului sau software-ului computerelor sau a echipamentelor de telecomunicații sau care vizează intruziunea sau accesul neautorizat la resurse străine sau software;
• să nu comită fapte răuvoitoare;
• să despăgubească COMERCIANTUL și toți terții pentru toate daunele și profiturile pierdute, pentru orice costuri, inclusiv onorariile avocaților plătiți, ca urmare a creanțelor și / sau a compensațiilor plătite către terți în legătură cu site-ul Web, hyperlink-uri, materiale sau informații pe care Utilizatorul le-a folosit, postate pe server, trimise, distribuite, puse la dispoziția terților sau puse la dispoziția
www.reprint.bg cu încălcarea legii, a acestor Condiții Generale, a Bunelor maniere sau a eticii Internetului;

13а. Clientul este obligat să indice un număr de telefon precis, valid, adresa de livrare și adresa de e-mail, să plătească prețul produselor, să plătească costurile de livrare atunci când nu este gratuit și să ofere acces și oportunitatea de a primi produsele. În cazul în care nu se afirmă explicit că livrarea este gratuită, aceasta este considerată remunerativă.

 

VI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE COMERCIANTULUI

14. COMERCIANTUL nu are nicio obligație și capacitate obiectivă de a controla modul în care utilizatorii folosesc serviciile furnizate.

15. COMERCIANTUL are dreptul, dar nu și obligația, de a stoca materiale și informații localizate pe server la www.reprint.bg.

16. COMERCIANTUL are dreptul în orice moment, fără a notifica Utilizatorul / clientul, atunci când acesta din urmă folosește serviciile cu încălcarea acestor condiții și este la aprecierea COMERCIANTULUI pentru a încheia, suspenda sau modifica serviciile furnizate în legătură cu utilizarea site-ului. COMERCIANTUL nu răspunde față de consumatori și terți pentru daune și profituri pierdute rezultate din încetarea, suspendarea, modificarea sau restricționarea serviciilor, ștergerea, modificarea, pierderea, neautentificarea, inexactitatea sau caracterul incomplet al mesajelor, materialelor sau informațiilor transmise, utilizate, înregistrate sau puse la dispoziție prin www.reprint.bg.

16а. După primirea plății, COMERCIANTUL se obligă să transfere utilizatorului/ clientului proprietatea asupra bunurilor comandate pentru cumpărare, să livreze bunurile comandate pentru cumpărare la timp, să verifice starea tehnică a fiecărui articol înainte de a fi trimis.

17. COMERCIANTUL nu are dreptul să colecteze și să utilizeze informații despre utilizatori / clienți, cu excepția în care i se oferă acordul explicit.

18. Informațiile de la articolul precedent pot fi utilizate de COMERCIANT, cu excepția cazului în care nu există un dezacord explicit al Utilizatorului. COMERCIANTUL colectează și folosește informațiile pentru a îmbunătăți serviciile oferite. Toate scopurile pentru care COMERCIANTUL va folosi informațiile vor fi în conformitate cu legislația bulgară, legile internaționale aplicabile și cu bunele maniere.  

19. COMERCIANTUL nu este responsabil pentru neîndeplinirea obligațiilor care îi revin în baza prezentului contract în cazul unor circumstanțe pe care COMERCIANTUL nu le-a prevăzut și nu a fost obligat să le prevadă - inclusiv la apariția unor evenimente accidentale, probleme în rețeaua de internet globală și în furnizarea de servicii în afara controlului COMERCIANTULUI.

20. COMERCIANTUL are dreptul de a instala cookie-uri în calculatoarele utilizatorilor. Cookie-urile sunt fișiere text care sunt salvate de site-ul web pe hard disk-ul Utilizatorului și permit recuperarea informațiilor despre Utilizator, identificând și permițând urmărirea acțiunilor sale, site-urile web pe care le vizitează, hyperlinkurile pe care le folosește, informațiile pe care le utilizează, înregistrări și altele.

 

VII. DATE PERSONALE

21. COMERCIANTUL garantează Utilizatorilor / Clienților săi confidențialitatea informațiilor  și datelor personale furnizate. Acestea din urmă nu vor fi utilizate, furnizate sau aduse la cunoștința terților decât în ​​cazurile și în condițiile specificate în aceste Condiții Generale. COMERCIANTUL protejează datele personale ale utilizatorului / clientului, care i-au fost aduse la cunoștință la completarea formularului electronic pentru efectuarea unei cereri de cumpărare, iar această obligație nu mai este valabilă în cazul în care Clientul a furnizat date incorecte. Sub rezerva legii aplicabile și a dispozițiilor din aceste Condiții Generale, COMERCIANTUL poate utiliza datele personale ale Clientului numai în scopurile prevăzute în contract. Orice alte scopuri pentru care datele sunt utilizate vor respecta legislația bulgară, legi internaționale aplicabile, etica internetului, moravurile și bunele maniere.

21а. COMERCIANTUL se angajează să nu dezvăluie date personale despre Client terților - agenții guvernamentale, companii, persoane fizice și altele, cu excepția cazurilor în care a primit acordul expres în scris al Clientului, informațiile sunt solicitate de agenții guvernamentale sau oficiali care conform legislației în vigoare sunt abilitate să solicite și să colecteze astfel de informații. COMERCIANTUL este obligat să furnizeze informațiile conform legii. 

 

VIII. MODIFICĂRI

22. Condițiile Generale pot fi modificate în orice moment de către COMERCIANT, care are dreptul să schimbe caracteristicile serviciilor furnizate și aceste Condiții Generale pe baza modificărilor legislative. COMERCIANTUL se angajează să notifice Utilizatorul cu privire la orice modificări ale Condițiilor Generale, publicând o notificare cu privire la modificările acestora într-un loc proeminent pe site-ul său web și acordând suficient timp clienților pentru a se familiariza cu acestea. În perioada dată, dacă Utilizatorul nu declară că nu este de acord cu modificările, atunci se consideră că este de acord cu acestea. În cazul în care Utilizatorul declară, în termenul dat, că nu este de acord cu modificările, COMERCIANTUL are dreptul să suspende sau să înceteze furnizarea serviciilor către Utilizator.

 

2019 Reprint.bg All Rights Reserved
Web design and Seo by Zashev Design
Back To Top