Политика за поверителност

Политиката за поверителност цели да Ви осведоми и информира относно начина, по който се използват събираните от нас данни, както и методите, по които може да променяте и настройвате събираната от нас информация.
Тези правила са създадени на база на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година - GDPR, който цели да уеднакви политиките на държавите-членки на ЕС, свързани със събирането и използването на личните данни. Списък с прилаганите от нас изисквания, регламентирани в РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година - GDPR:
1. Информираме потребителите какви данни използваме.
2. Информираме потребителите защо използваме тези данни.
3. Искаме Вашето съгласие да използваме данни, които не са пряко свързани с нормалното функциониране на уебсайта.
4. Даваме Ви свобода и възможност персонализирано и собственоръчно да променяте всички настройки, свързани със събирането на данни за Вас, които няма да навредят на правилното функциониране на сайта.
5. Даваме Ви правото да поискате промяна или заличаване (забравяне) на всички свързани с Вас данни.
6. Посочваме всички трети лица, които могат да бъдат пряк или косвен агрегатор на събраните чрез платформата ни данни.

Какво представляват личните данни?
Това са всички данни, на базата на които може да бъде идентифициран даден потребител, като например IP адрес, имейл, мобилен телефон, адрес на живеене, имена.

2019 Reprint.bg All Rights Reserved
Web design and Seo by Zashev Design
Back To Top